Đối tác

ACER

Chính thức phân phối vào tháng 07/2008
Sản phẩm: Máy tính xách tay, Máy tính bảng, Màn hình PC.

DELL

Chính thức phân phối vào tháng 10/2008
Sản phẩm: Máy tính xách tay, Máy tính để bàn, Máy chiếu, Hệ thống Server quản lý

ASUS

Chính thức phân phối vào tháng 05/2011
Sản phẩm: Máy tính để bàn, Màn hình PC, Bo mạch chủ (mainboard)

LENOVO

Chính thức phân phối vào tháng 06/2012
Sản phẩm: Máy tính xách tay, Chuột máy tính

MICROSOFT (PHẦN MỀM)

Chính thức phân phối vào tháng 09/2013
Sản phẩm: Phần mềm MS Windows (OEM, OLP), MS Office 365

PLANTRONICS

Chính thức phân phối vào tháng 10/2015
Sản phẩm: Tai nghe

FUJI XEROX

Chính thức phân phối  vào 12/2016
Sản phẩm: Máy in

ViewSonic

Chính thức phân phối  vào 11/2017
Sản phẩm: Màn hình PC
Bản quyền thuộc PSD © 2011 được phát triển bởi TQ Design
000002
01163926